Giảm sự trì hoãn trong việc thanh toán chi phí

Mọi chi phí phụ trong việc vận hành doanh nghiệp đều được thanh toán một cách nhanh chóng. giúp daonh nghiệp tập trung để giải quyết các vấn đề quan trọng hơn

Đem lại nhiều thời gian để thực hiện những công việc cốt lõi

Việc xử lý các yêu cầu cần thanh toán chỉ là nhiệm vụ nhỏ của phòng tài chính-kế toán. Với một quy trình hiệu quả, mọi yêu cầu đều được xử lý trong thời gian nhanh nhất có thể giúp tăng thời gian cho các nhiệm vụ quan trọng hơn

Web 2

Tổi thiểu hóa chi phi doanh nghiệp

Với EZ-BPM, đội ngũ kế toán – tài chính không những có thể xử lý các yêu cầu thanh toán thông thường mà dựa vào đó để tìm ra những khoản chi tiêu không cần thiết, làm tổn thất lợi nhuận doanh nghiệp.

Xây dựng uy tín công ty với các nhà cung cấp

Việc xử lý các yêu cầu thanh toán kịp thời giúp xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp, để doanh nghiệp có thể nhận được dịch vụ và sản phẩm tốt hơn

Loại bỏ mọi thủ tục tốn thời gian trong quy trình

Tất cả những thủ tục phê duyệt giấy tờ, công đoạn gửi mail sẽ được loại bỏ hoàn toàn, giúp quy trình thanh toán được diễn ra một cách nhanh nhất.

Tự động nhắc nhở

Các thông báo sẽ được tự động gửi liên tục đến các cá nhân trong quy trình, tránh chậm trễ quá trình thanh toán

Chuyển giao nhiệm vụ

Các kế toán viên phụ trách yêu cầu thanh toán có thể chuyển giao nhiệm vụ cho người khác trong trường hợp không có mặt

Hiện thị Dashboard

Biểu đồ thống kê các yêu cầu tạo ra cái nhìn tổng quát đối với mọi quy trình thanh toán

Trạng thái công việc

 Giúp xác định các thanh toán nào đã hoàn thành, những thanh toán nào chưa hoàn thành và các thanh toán quá hạn.

Dữ liệu minh bạch

Dữ liệu thanh toán được chuyển giao tự động và đồng bộ giữa các bước trong yêu cầu. giúp giảm thiểu tối đa sai sót trong quá trình thanh toán

Xử lý nhiệm vụ

Các đối tượng có thể từ chối hoặc phê duyệt yêu cầu thanh toán và nêu rõ lý do thông qua comment

Hành Động Ngay Hôm Nay

Kết Nối Với Chuyên Gia EzBPM để nhận hướng dẫn demo online. Hoặc dùng thử miễn phí phần mềm của chúng tối để thấy được hiệu quả to lớn mà EzBPM mang lại