Nắm quyền kiểm soát với yêu cầu mua hàng

Đảm bảo doanh nghiệp được vận hành hiệu quả nhờ việc tối ưu xử lý những yêu cầu mua hàng

Mọi yêu cầu mua hàng được xử lý minh bạch, rõ ràng

T   Mọi thông tin về yêu cầu mua hàng đều được hiển thị trực quan đến tất cả các bên liên quan, tránh trường hợp xảy ra sai sót, giúp thông tin được triển khai toàn diện

Web 2

Đảm bảo doanh nghiệp vận hành hiệu quả

      Thời gian xử lý và phê duyệt yêu cầu mua hàng tại phòng mua sắm thường lên tới vài tháng. Quy trình xử lý yêu cầu mua hàng tự động sẽ rút ngắn thời gian, các phòng ban sẽ nhận được phản hồi sớm nhất để lên kế hoạch vận hành phù hợp

Tạo hiệu quả công việc

Rút gọn tối đa việc trao đổi bằng email giữa phòng ban yêu cầu mua hàng với phòng cung ứng. Mọi thông tin đều được hiển thị cùng lúc trên giao diện, các bên có thể trực tiếp bình luận trong quy trình.

Hợp lý hóa quy trình xử lý yêu cầu mua hàng

Thiết kế mọi quy trình mua hàng từ việc xây dựng dữ liệu đến khi tiến hành phê duyệt

Thiết kế quy trình

Quy trình được customize bằng những thao tác mà không cần code

Giảm thiểu giấy tờ

Tiến hành và quản lý mọi yêu cầu mua hàng mà không cần mất công in ấn giấy tờ

Tối ưu phê duyệt

Theo dõi và phê duyệt yêu cầu mua hàng mọi lúc, mọi nơi, trên tất cả các thiết bị

Bộ nhớ đám mây

Nhận và lưu trữ mọi yêu cầu mua hàng từ các phòng ban, lưu trữ  và mở dữ liệu bất cứ khi nào bạn cần

Quy trình trực quan

Sơ đồ quy trình mua hàng được hiển thị trực tiếp trên màn hình thống kế từng giai đoạn và vai trò của ngừời thực hiện

Thông báo thông minh

Giữ cho các bên liên quan luôn cập nhật trạng thái công việc thông qua thông báo tự động

Hành Động Ngay Hôm Nay

Kết Nối Với Chuyên Gia EzBPM để nhận hướng dẫn demo online. Hoặc dùng thử miễn phí phần mềm của chúng tối để thấy được hiệu quả to lớn mà EzBPM mang lại