Tối ưu hóa quy trình phê duyệt hợp đồng

Hoàn thiện hợp đồng dễ dàng, tăng khả năng chốt deal nhanh hơn và dành thời gian cho các công việc kinh doanh khác

Dữ liệu chính xác hơn

Cải thiện luồng thông tin giữa bộ phân kinh doanh với các phòng ban và lãnh đạo trong doanh nghiệp, tăng tốc thời gian, tạo ra chu kỳ kinh doanh chính xác.

Web 2

Nâng cao tuân thủ

Đảm bào mọi quy trình xử lý hợp đồng được diễn ra theo một chuẩn mực cho trước, tạo sự chuyên nghiệp, loại bỏ tối đa rủi ro, sai sót

Nắm chắc quyết định của khách hàng

Việc trì hoãn trong quy trình xử lý hợp động tạo ra khoảng thời gian trống trong việc thay đổi quyết định. Doanh nghiệp sẽ bị đánh mất khách hàng từ chính đối thủ của mình. Một quy trình tự động giúp việc phê duyệt hợp đồng diễn ra nhanh chóng. Giúp doanh nghiệp cố định lựa chọn của khách hàng.

Loại bỏ mọi rào cản trong quá trình phê duyệt hợp đồng

Với EZ-BPM, các doanh nghiệp có thể hoàn thiện hợp đồng một cách nhanh nhất, dành thời gian cho việc tạo dựng mối quan hệ với khách hàng

Tiến hành nhanh chóng

Đội ngũ sale có thể thiết lập yêu cầu phê duyệt hợp đồng ngay cả khi không có mặt tai văn phòng. Các nhà quản lý cũng có thể theo dõi và tiến hành phê duyệt mọi lúc, mọi nơi.

Thiết lập điều kiện

Ví dụ: Với hợp động dưới 10 triệu đồng chỉ cần đưa cho trưởng phòng kinh doanh phê duyệt, nhưng với hợp đồng 100 triệu đồng sẽ phải cần đến sự phê duyệt của giám đốc

Tổng hợp phê duyệt

Một loại sản phẩm, dịch vụ có vô số hợp động. EZ-BPM sẽ giúp tổng hợp các quy trình phê duyệt theo loại sản phẩm tương ứng và cho phép phê duyệt hoặc từ chối cùng lúc

Bảo mật thông tin khách hàng

Xây dựng một quy trình khép kín, chỉ những người có nghĩa vụ và trách nhiệm mới được truy cập và thao tác các dữ liệu trên quy trình

Chuẩn hóa quy trình

Cấp trên có thể yêu cầu lại hoặc từ chối yêu cầu phê duyệt hợp đồng và nêu rõ lý do để thông tin được chính xác và tuân thủ theo yêu cầu doanh nghiệp

Đảm bảo thời gian

Tính năng SLA giúp cài đặt và đo lường thời gian thực hiện các bước. Từ đó tìm ra nguồn gây trì hoãn quy trình phê duyệt để cải thiện, nâng cao chất lượng công việc

Hành Động Ngay Hôm Nay

Kết Nối Với Chuyên Gia EzBPM để nhận hướng dẫn demo online. Hoặc dùng thử miễn phí phần mềm của chúng tối để thấy được hiệu quả to lớn mà EzBPM mang lại