Định nghĩa và vai trò của từng thành viên trong nền tảng EZ-BPM

Để vận hành và tối ưu mọi quy trình trong nền tảng EZ-BPM. Chúng tôi chia ra thành 4 loại người dùng khác nhau. Dưới đây sẽ là chi tiết về từng vị trí người dùng trong việc hình thành tron vẹn cho các quy trình trong EZ-BPM.

Admin được coi là người đầu tiên tiếp cận với nền tảng EZ-BPM. Admin sẽ là người thiết kế nên cấu hình ban đầu của một quy trình, tạo ra các trường của quy trình đó. Trong một vài trường hợp, admin sẽ chính là các chuyên gia của EZ-BPM chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ thiết kế sẵn các cấu hình quy trình dựa trên các yêu cầu có sẵn của khách hàng.

Admin sẽ được cung cấp đường dẫn truy cập riêng biệt để thiết kế cấu hình trong quy trình. 

Admin cần phải được đào tạo và phổ biến các tính năng cụ thể trong cấu hình thiết kế. Admin có thể là chuyên gia công nghệ nhưng cũng có thể là bất cứ ai trong tổ chức do viêc xây dựng form quy trình không cần bất kỳ kiến thức về vấn đề mã hóa

Người dùng phổ thông là tất cả các thành viên nằm trong tổ chức. Mọi nhân viên thuộc doanh nghiệp có quyền tạo quy trình từ cấu hình quy trình được thiết lập sẵn bởi admin. Ví dụ: Nguyễn Văn A muốn xin nghỉ phép 1 ngày. Anh A sẽ điền đầy đủ các thông tin của mình, thông tin nghỉ phép vào cấu hình quy trình nghỉ phép mà admin đã lập.

Tùy từng phòng ban, chức vụ mà người dùng phổ thông có thể truy cập và tạo yêu cầu khác nhau. Tránh trường hợp gây hỗn loạn quy trình vận hành. Ví dụ, phòng tài chính không thể lập yêu cầu phê duyệt chiến dịch quảng cáo thuộc phòng kinh doanh.

Ngoài tạo quy trình, người dùng phổ thông sẽ thực hiện nhiệm vụ, được thông báo thông tin từ  các thành viên khác 

Khác với nhân viên, lãnh đạo có quyền truy cập vào tất cả các quy trình của mọi phòng ban để theo dõi toàn bộ việc vận hành của tổ chức.

Lãnh đạo cũng có mọi đặc quyền của Admin và người dùng phổ thông