Hỗ trợ tìm kiếm những ứng viên sáng giá

Tiết kiệm những khoảng thời gian quý báu để tập trung tìm kiếm, giành được lợi thế thu hút nhân tài cho doanh nghiệp của bạn

Nhanh chóng lựa chọn được những ứng viên phù hợp nhất

     Sự liên kết chặt chẽ giữa các phòng ban trong quy trình tuyển dụng giúp bộ phận nhân sự có thể dò tìm, khoanh vùng những ứng viên thích hợp nhất.

 

Nắm bắt cơ hội tìm kiếm nhân tài

     Đôi khi sự chậm trẽ trong quy trình tuyển dụng cũng có thể làm vuột mất cơ hội tìm kiếm nhân tài cho công ty. Với quy trình tự động, đội ngũ nhân sự sẽ được giải phòng khỏi các thủ tục rườm rà để tập trung cho việc chăm sóc, thu hút ứng viên.

 

Kiểm soát chất lượng ứng viên

Từ đội ngũ nhân sự, cho đến giám đốc và trưởng bộ phận, tất cả đều kiểm tra được chất lượng ứng viên nhờ vào kế hoạch tuyển dụng thồng nhất

Bí mật dẫn tới thành công của một quy trình tuyển dụng

Một nền tảng với đầy đủ những tính năng hỗ trợ tìm ra những ứng viên ưu tú và sáng giá nhất cho tổ chức

Xây dựng kế hoạch chi tiết

Bắt đầu một quy trình tuyển dụng toàn diện chỉ với việc điền những thông tin cho vị trí cần tuyển

Tiếp nhận kịp thời

Phòng nhân sự sẽ nhận được thông tin ngay lập tức khi yêu cầu tuyển dụng của các phòng ban được phê duyệt

Kiểm soát thời gian

Các bước được thiết lập sẵn thời gian hoàn thiện, tạo ra hiệu quả quá trình tuyển dụng

Dữ liệu xuyên suốt

Chi tiết thông tin cho vị trí luôn được đồng bộ giữa các bước, giúp tìm những ứng viên phù hợp nhất

Đảm bảo chất lượng

Các báo cáo giúp đo lường chất lượng tuyển dụng, tìm kiếm giai đoạn gây trì hoãn từ đó nâng cao chất lượng

Tuân thủ tuyệt đối

Doanh nghiệp lựa chọn cấu hình quy trình được thiết lập sẵn hoặc có thể tự tạo môt form riêng. Tạo cho nhân viên một định dạng chuẩn để lên kế hoạch tuyển dụng

Hành Động Ngay Hôm Nay

Kết Nối Với Chuyên Gia EzBPM để nhận hướng dẫn demo online. Hoặc dùng thử miễn phí phần mềm của chúng tối để thấy được hiệu quả to lớn mà EzBPM mang lại