Tạo sự bền vững trong mối quan hệ của khách hàng với doanh nghiệp

Xây dựng quy trình tri ân khách hàng hiệu quả giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ và sản phẩm của doanh nghiệp

Chăm sóc khách hàng theo quy mô toàn doanh nghiệp

      Việc chăm sóc khách hàng giờ đây không còn là nhiệm vụ của riêng sales mà còn có sự tham gia của tất cả các phòng ban liên quan, giúp tối ưu hóa chi phí và tạo hiệu quả chăm sóc tốt hơn

Khách hàng nhận được tri ân một cách nhanh nhất

Việc tặng quà, giảm giá, tri ân cho khách hàng lâu năm sẽ được diễn ra nhanh chóng khi đội ngũ bán hàng không cần tốn thời gian cho việc xin phê duyệt của cấp trên

Xây dựng uy tín thương hiệu cho doanh nghiệp

Quy trình tri ân hiệu quả giúp tìm ra từng khách hàng sẽ có được ưu đãi và quà tặng phù hợp. Giữ chân khách hàng ở lại với doanh nghiệp. 

Xây dựng một quy trình tri ân khách hàng bài bản mà không có bất kỳ sự trì hoãn nào

Hệ thống hóa quy trình tri ân khách hàng, cho phép các bên liên quan tham gia và tạo ra lợi thế

Liên kết thông tin

Thông tin của khách hàng sẽ tự động chuyển giao từ quy trình mua hàng đến tri ân

Bảo mật dữ liệu

Dữ liệu khách hàng được bảo mật tuyệt đối nhờ vào tính năng thiết lập vai trò và quyền với các bên tham gia

Tổng hợp quy trình

Nhân lực tham gia quy trình có thể thực hiện cùng lúc mọi quy trình qua tình năng process controller

Điều kiện chuyển giao

Nhiệm vụ được chuyển giao cho các bên theo điều kiện của dữ liệu khách hàng hoặc số lượng sản phẩm

Thông báo nhắc việc

Đảm bảo mọi khách hàng đều được chăm sóc khi mọi quy trình đều thiết lập mail nhắc việc

Tìm kiếm quy trình

Mọi bên liên quan đều có thể tìm quy trình bằng việc nhập dữ liệu trong chính quy trình đó

Hành Động Ngay Hôm Nay

Kết Nối Với Chuyên Gia EzBPM để nhận hướng dẫn demo online. Hoặc dùng thử miễn phí phần mềm của chúng tối để thấy được hiệu quả to lớn mà EzBPM mang lại