Chỉ với một lần thiết kế từng bước định dạng quy trình - bạn có thể ngay lập tức sử dụng hàng trăm lần sau đó

EZ-BPM giúp bạn từng bước thiết kế, chạy và nâng cấp mọi thủ tục một cách vô cùng dễ dàng. Kiểm soát sự hỗn loạn từ những sai sót, tổng hợp thông tin,nhận phê duyệt và bàn giao. Đạt được mục tiêu vận hành và hoạt động hiệu quả.

Bạn có thể chạy quy trình nào hiệu quả hơn nữa?

Marketing

 • Yêu cầu chiến dịch Inbound
 • Feedback có hệ thống từ Sales
 • Phê duyệt và QA sáng tạo

Hỗ trợ

 • Quy trình onboarding khách hàng
 • Feedback sản phẩm đến bộ phận R&D
 • Hỗ trợ sàng lọc các câu hỏi Q&A

Tài chính

 • Yêu cầu và phê duyệt mua hàng
 • Khoản cần thu & khoản phải trả
 • Onboarding nhà thầu và nhà cung ứng

HR

 • Định hướng tự phục vụ bản thân  đối với nhân viên mới
 • Tạo cấu trúc các yêu cầu của nhân viên
 • Yêu cầu hòa trả hoặc thăng cấp

R&D

 • Tạo cấu trúc ý tưởng và vấn đền đang chuẩn bị diễn ra
 • Các chu kỳ đảm bảo chất lượng sản phẩm
 • Quy trình phát hành và cập nhật sản phẩm

IT

 • Sàng lọc Ticket và chạy Playbook tùy chỉnh
 • Tích hợp DevOps đến quy trình hàng ngày
 • Danh sách kiểm tra bảo mật và chuyển nhượng tài sản

Sales

 • Dẫn đầu năng lực và khả năng làm giàu
 • Định giá đến xác lập hợp đồng và chốt deals
 • Bàn giao khách hàng để tiếp tục vận hành

Phân tích

 • Tạo cấu trúc và thực hiện đánh giá quy trình
 • Đào tạo AI với mô hình đòi hỏi sự tương tác của con người
 • Yêu cầu BI đến việc phân phối thông tin chi tiết

Vận hành

 • Chuyển đổi SOP’s thành những trải nghiệm tuyệt vời
 • Lấy nguồn lực từ đám đông và kiểm soát phương pháp sản xuất
 • Đảm bảo tất cả nhân viên đưa ra quyết định dựa vào cùng một trường dữ liệu

"Vậy chúng ta có đồng ý với quy trình này? "

Tất cả các thành viên cùng dễ dàng tham gia đóng góp quy trình

"Mọi việc đã xong chưa? "

Không bao giờ cần phải hỏi đến trạng thái, tiến độ của quy trình

"Có cập nhật thông tin gì mới không? "

Người dùng có thể theo dõi quy trình và cung cấp thêm thông tin

" Việc quan trọng này đã được hoàn thành rồi chứ  ?"

Biết được công việc nào quan trọng, công việc nào có thể tạm dừng.

"Thật khó để tuân theo các quy trình !"

EZ-BPM sẽ luôn nhắc nhở bạn hoàn thành công việc thông qua mail

Giải thích một lần duy nhất

 

Nắm bắt mọi thông tin trong hệ thống. Nắm bắt từng chi tiết về vấn đề hoàn thành – không xảy ra tình trạng lộn xộn trong việc vận hành và xử lý tài liệu. Quy trình đào tạo và onboarding chưa từng mạnh mẽ & dễ dàng như vậy !

Theo dõi tiến độ

 

 

Chuyển quy trình phê duyệt, xử lý thủ tục và biểu mẫu vào trong trạng thái theo dõi. Tất cả người dùng có thể xem được trạng thái yêu cầu mọi lúc, mọi nơi. Dừng lãng phí email, chat, cuộc họp

Tự động hóa mọi nhiệm vụ

 

EZ-BPM có thể ngay lập tức hiển thị hoặc ẩn thông tin nhiệm vụ dựa trên việc thiết lập quyền truy cập. Loại bỏ sự khó chịu của việc nhớ lại các chi tiết, thời gian thực hiện

Đạt được sức mạnh và quyền kiểm soát mà các công cụ khác không có

HIệu quả làm việc nhóm yêu cầu sự đơn giản trong việc tự động hóa trách nhiệm. Nếu 4 người được chỉ định và cả 4 người cần hoàn thành nhiệm vụ. Loại bỏ sự phức tạp trong việc trả lời các tin nhắn và trao đổi email để đạt được sự chấp thuận

Tự động hóa quyết định giúp tránh sai sót. Giảm thiểu danh sách loạt công việc dư thừa thành nhiệm vụ cốt lõi. Sử dụng quyền truy cập, các yêu cầu để ẩn hoặc hiển thị nhiệm vụ. Tạo sự rõ ràng cho toàn bộ quy trình

Thu thập thông tin từ email, chat và tài liệu biến thành sự hỗn loạn. Bạn sẽ phải nhận lại hàng loạt những phản hồi không có cấu trúc.  Các trường dữ liệu trong. EZ-BPM tạo nên quy chuẩn của từng phê duyệt, phản hồi. Dễ dàng hơn trong việc khai thác dữ liệu cho những lần tiếp theo

Đưa ra quyết định dễ dàng bằng một cú click chuột. Tiết kiệm rất nhiều thời gian và ngăn ngừa sự rủi ro, không chắc chắn và căng thẳng trong công việc.

Sự tích hợp hoàn hảo vào hệ thống doanh nghiệp có sẵn

Bạn có muốn tối ưu hóa quy trình cho doanh nghiệp ?