Tất Cả Những Gì Bạn Cần Cho Một Quy Trình

EzBPM có tất cả những gì mà đội ngũ của bạn cần để quản lý mọi công việc. Từ những quy trình phức tạp, đến những công việc vận hành hàng ngày. Tất cả đều nằm trong một nền tảng

Business Finance, accounting, contract, advisor investment consulting marketing plan for the company with using tablet and computer technology in analysis.

TỐI ƯU

Dashboards

Thống kê toàn bộ quy trình đã tạo bằng một biểu đồ đơn giả

Lịch sử quy trình

Các bước trong một quy trình được theo dõi trực tiếp qua lịch sử hoạt động

Quy Trình Trực Quan

Mô hình quy trình được hiển thị trực tiếp trên màn hình, dễ dàng theo dõi

Tối Ưu Hóa

Trạng thái SLA đi sâu vào chất lượng để loại bỏ điểm tắc nghẽn

Phân Tích & Báo Cáo

Hiển thị chi tiết trạng thái của của tất cả quy trình thông qua dashboard và bảng báo cáo

LINH HOẠT

Chuyển Hướng Ưu Việt

Các bước được tự động thiết lập chuyển hướng đến các bên liên quan

Chuyển Giao Nhiệm Vụ

Cho phép giao lại công việc cho thành viên khác, ngay cả khi quy trình vẫn đang hoạt động

Thiết Lập Quy Tắc

Dựa vào điều kiện dữ liệu để đến đúng người tiếp nhận nhiệm vụ

Triển Khai Tức Thì

Tạo quy trình, chỉ định người dùng theo các bước và khởi chạy ngay lập tức

THUẬN TIỆN

Dễ Dàng Truy Cập

Phần mêm dựa trên nền tảng đám mây cho phép truy cập mọi lúc, mọi nơi tại tất cả các thiết bị

Giao Diện Trực Quan

Thao tác trực tiếp để tạo quy trình trên màn hình

Xây Dựng Không Cần Code

Tạo và chỉnh sửa mô hình quy trình phù hợp với mọi phong ban, mọi mô hình doanh nghiệp mà không cần code

TRỌN VẸN

Quy Trình Tự Động

Các công việc, nhiệm vụ và thông báo đều được thiết lập tự động để giảm thiểu thời gian và hạn chế sai sót

Tính Toán Đa Năng

Dữ liệu được tự động tính toán từ việc thiết lập biểu thức giữa các trường trong quy trình hoặc giữa các quy trình

Xây dựng nhánh quy trình

Tối ưu trọn vẹn một hệ thống quy trình từ việc xây dựng các nhánh quy trình nối tiếp hoặc song song.

Đồng Bộ Dữ Liệu

Các dữ liệu đều được đồng bộ giữa các quy trình, tránh việc tìm kiếm và mắc lỗi sai

Thực Hiện Đồng Thời

Hiển thị và thực hiện cùng lúc các quy trình chứa dữ liệu giống nhau, giảm tối đa thời gian tìm kiếm và tổng hợp

An Ninh Tuyệt Đối

Dữ liệu sẽ được bảo mật một cách tối ưu qua nền tảng Sharepoint và tạo quyền truy cập theo vai trò

GẮN KẾT

Thiết Lập Vai Trò

Linh hoạt liên kết giữa các phòng ban, cá nhân trong tổ chức tùy vào tính chất của quy trình

Bình Luận Trực Tiếp

Các cá nhân liên quan đến quy trình có thể nêu ý kiến thông qua tính năng bình luận

Chia Sẻ Dữ Liệu

Cho phép đính kèm các tệp tin giúp nắm bắt thông tin một cách trọn vẹn

Thông Báo Tự Động

Linh hoạt gửi thông tin quy trình đến một cá nhân cụ thể