Anh Phạm Văn Hà, Trưởng phòng IT tại ALMA PARADISE

Anh Phạm Văn Hà, Trưởng phòng IT tại ALMA PARADISE

Anh Phạm Văn Hà, Trưởng phòng IT tại ALMA PARADISE
Chúng tôi đã cảm nhận được những thay đổi tích cực đầu tiên: quản lý công việc dễ dàng và suôn sẻ hơn nhiều. Ban lãnh đạo có được cái nhìn tổng quát về tình hình công việc. Nhân viên nắm được mình đang làm gì và sẽ phải làm gì. Đặc biệt trong mùa dịch Covid-19 này, EZ BPM lại càng phát huy được tác dụng, giúp chúng tôi phòng dịch bằng cách hạn chế họp hành, làm việc online.