Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào và tiến hành quy trình mua hàng với chi phí thấp nhất

Bảo đảm tuân thủ

T   Một quy trình mua hàng bài bản giúp xây dựng thiết lập tuân thủ đối với nhân viên, tránh trường hợp lạm dụng quyền lợi để cùng nhà cung cấp tạo ra lợi ích cá nhân

Web 2

Kiểm soát ngân sách

      Mọi thông tin, cập nhật khi deal giá với nhà cung cấp đều được triển khai và thông báo cho tất cả các bên liên quan. Cùng  đội ngũ kế toán-tài chính và phòng hành chính phối hợp nhiepj nhàng để tìm được mức giá mua hàng hợp lý nhất

Đảm bảo chất lượng hàng mua vào

Một quy trình mua hàng hiệu quả là cơ sở để giúp đội ngũ cung ứng có thể dễ dàng đo lường chất lượng hàng hóa, lưu trữ thông tin để có sự so sánh giữa các nhà cung cấp khác nhau

Tạo sự thống nhất giữa mục tiêu mua hàng và mục tiêu doanh nghiệp

EZ-BPM cung cấp các tính năng tạo ra quy trình chất lượng. Đảm bảo hoạt động mua hàng đòng góp tích cực nhất đến việc hoàn thành mục tiêu doanh nghiệp

Thống nhất dữ liệu

Bám sát vào dự liệu được đông bộ với quy trình yêu cầu mua hàng

Kiểm soát dữ liệu

Phân loại để dễ dàng theo dõi tình trạng các quy trình mua hàng theo thông tin nhà cung cấp hoặc sản phẩm

Đánh giá chất lượng

Đánh giá từng bước trong quy trình mua hàng thông qua tính năng SLA, tìm ra nút thắt và củng cố chất lượng

Phê duyệt cùng lúc

Cho phép các bên tổng kết các quy trình mua hàng có cùng dữ liệu để thao tác

Điều kiện chuyển hướng

Lựa chọn người thực hiện nhiệm vụ khác nhau trong cùng một bước phụ thuộc vào điều kiện dữ liệu cho trước

Tính toán tự động

Tổng tiền đơn hàng được tính tự động bằng tính năng đặt biểu thức cho các trường dữ liệu

Hành Động Ngay Hôm Nay

Kết Nối Với Chuyên Gia EzBPM để nhận hướng dẫn demo online. Hoặc dùng thử miễn phí phần mềm của chúng tối để thấy được hiệu quả to lớn mà EzBPM mang lại