Kiểm soát hoạt động và chất lượng làm việc của nhân viên

Quản lý thời gian làm việc và chấm công của nhân viên mà không cần giấy tờ.

Tránh tình trạng ngập trong giấy tờ

     Những yêu cầu về thời gian làm việc của nhân viên không cần phải thực hiện trên giấy tờ trình kí mà đã hoàn toàn thay thế bởi quy trình tự động. Đội ngũ nhân sự sẽ kiểm soát trực tiếp trên hệ thống.

 

Căn cứ để xây dựng lương tháng chính xác

Bộ phận nhân sự không mất công lục lại giấy tờ hay email phê duyệt để tính lương cho nhân viên, Hệ thống sẽ tự động lưu lại để làm cơ sở đối chiếu.

Tạo sự chủ động về thời gian cho nhân viên

Mọi yêu cầu on-site và thời gian gặp mặt khách hàng sẽ luôn được đáp ứng kịp thời, nhân viên có thể kiểm soát yêu cầu của mình bất kỳ lúc nào.

Xây dựng lịch làm việc cho toàn bộ nhân viên

Tạo ra một hệ thống liền mạch và minh bạch để theo dõi thời gian làm việc của nhân viên

Phê duyệt nhanh chóng

Thông báo cho cấp trên bằng thông báo tự động giúp các phê duyệt được xử lý đúng thời hạn

Lưu trữ dữ liệu

Các phê duyệt nghỉ phép, làm thêm giờ, về sớm của nhân viên luôn được lưu trong hệ thống

Quản lý linh hoạt

Cấp trên có thể truy cập hệ thống mọi lúc, mọi nơi trên tất cả các thiết bị

Theo dõi quy trình

Nhân viên có thể theo dõi tiến độ của các phê duyệt để tìm ra nút thắt và nhanh chóng xử lý cho.

Trao lại nghĩa vụ

Cá nhân liên có thể trao lại quyền hạn phê duyệt cho người tương ứng giúp đảm bảo kế hoạch của nhân sự.

Thống kê giờ làm

Các các yêu cầu về giờ làm của toàn bộ nhân viên được tổng hợp để theo dõi

Hành Động Ngay Hôm Nay

Kết Nối Với Chuyên Gia EzBPM để nhận hướng dẫn demo online. Hoặc dùng thử miễn phí phần mềm của chúng tối để thấy được hiệu quả to lớn mà EzBPM mang lại