Xây dựng một quy trình Onboarding trọn vẹn

Hợp lý hóa mọi công đoạn từ bước đầu đạo tạo, đến việc bàn giao tài sản cho nhân viên mới

Tạo những ấn tượng tích cực ban đầu dành cho nhân viên mới

     Tự động và tối ưu hóa quy trình Onboarding giúp những thành viên mới được hòa nhập vào công ty một cách nhanh chóng. Giúp họ dễ dàng quản lý được công việc của họ

Web 2

Hình thành sự gắn kết của nhân viên với tổ chức

     Chất lượng truyền đạt hình ảnh của công ty đến nhân viên tác động to lớn đến việc đi hay ở lại trong những tháng đầu tiên. Với một quy trình onboarding xuất sắc, sự gắn kết của nhân viên được gia tăng – giúp công ty giảm tối đa chi phí tuyển dụng

Thiết lập tuân thủ và lòng tin đối với nhân viên

     Một quy trình Onboarding hiệu quả đảm bảo những người mới gia nhập nắm bắt tối đa văn hóa và nội quy công ty. Từ đó nhân viên có thể dễ dàng nắm bắt được mục tiêu và sứ mệnh chung.

Bắt đầu cuộc hành trình với những bước đi đúng đắn

Mang đến cho nhân viên những trải nghiệm tuyệt vời trong ngày đi làm đầu tiên 

Thiết lập quy trình tự động

Thiết lập quy trình tự động, toàn diện mà không cần code. Bắt đầu với việc nhập liệu đơn giản thông tin ứng viên

Chuyển giao công việc

Mọi công việc sẽ được chuyển giao và nêu rõ nhiệm vụ đến các bên liên quan trong quy trình

Hiển thị chi tiết dữ liệu

Thông tin nhân viên được tự động đồng bộ xuyên suôt từng bước, hạn chế tôí đa sai sót, trong quá trình thực hiện

Phối hợp nhịp nhàng

Nhiệm vụ của các các nhân sự tham gia quy trình onboarding được thể hiện trực tiếp trên mô hình quy trình

Thông báo tự động

Mọi thông báo sẽ được gửi đến trực tiếp cho thành viên trong quy trình thông qua email

Kịp thời chuyển giao

Mọi thủ tục, tài sản đều được chuyển giao cho nhân viên đúng thời gian quy định qua trạng thai SLA

Hành Động Ngay Hôm Nay

Kết Nối Với Chuyên Gia EzBPM để nhận hướng dẫn demo online. Hoặc dùng thử miễn phí phần mềm của chúng tối để thấy được hiệu quả to lớn mà EzBPM mang lại