Nhanh chóng đem lại doanh thu doanh nghiệp

Quản lý nguồn tiền thu được của doanh nghiệp bằng các quy trình tự động kết nối trực tiếp với đội ngũ kế toán-tài chính

Nhanh chóng nhận tiền từ khách hàng

Các công ty có quy trình tự động se nhận được thanh toán từ khách hàng nhanh hơn so với các công ty làm việc thủ công

Web 2

Nâng cao dự báo doanh thu

Theo dõi được những khoản thu dự kiến để có thể dự đoán dòng tiền của doanh nghiệp và thiết lập ngân sách,chiến lược phù hợp.

Tác động tích cực đến dòng tiền của doanh nghiệp

Kiểm soát dòng tiền hiệu quả bằng việc theo dõi những khoản thu sắp hết hạn hoặc quá hạn

Giải pháp tối ưu các khoản thu cho doanh nghiệp

Từ bây giờ, EZ-BPM sẽ giúp doanh nghiệp của bạn có thể tự động hóa quy trình kế toán và thực hiện các khoản cần thu một cách hiệu quả nhất

Thiết lập quy trình

Xây dựng quy trình thu bằng việc triển khai quy trình con từ quy trình mua hàng chính của khách hàng

Đồng bộ dữ liệu

Dự liệu khách hàng tự động đồng bộ giữa quy trình mua hàng chính và quy trình con

Dữ liệu nâng cao

Không mất công tổng hợp số tiền cần thu của khách hàng bằng tính năng tự động tính tổng số tiền từ quy trình song song

Bảo mật thông tin

Thông tin được bảo mật tuyệt đối nhớ thiết lập quyền truy cập dựa trên vai trò

Theo dõi linh hoạt

Các quản lý có thể đăng nhập vào phần mềm, theo dõi và quản lý doanh thu doanh nghiệp ở khắp mọi nơi

Báo cáo thông minh

Tất cả các quy trình thu của doanh nghiệp đều được lọc và hiền thỉ, giàm thời gian tìm kiếm

Hành Động Ngay Hôm Nay

Kết Nối Với Chuyên Gia EzBPM để nhận hướng dẫn demo online. Hoặc dùng thử miễn phí phần mềm của chúng tối để thấy được hiệu quả to lớn mà EzBPM mang lại