Hỗ trợ hiện thực hóa mục tiêu doanh nghiệp

EZ-BPM giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch ngân sách hiệu quả để làm bàn đạp thực hiện mọi mục tiêu doanh nghiệp

Công cụ đo lường, quản lý hiệu suất doanh nghiệp hiệu quả

     Giúp nghiệp có cái nhìn sâu sắc đối với chất lượng vận hành. Từ đó có những kế hoạch phân bổ ngân sách và nguồn lực sao cho hợp lý nhất.

 

KHNS 3-8

Xác định rõ ràng chiến lược ngắn hạn trong tương lai

     Một kế hoạch ngân sách được triển khai tốt giúp cho mọi phòng ban biết được việc thực hiện mục tiêu có khả thi hay không. Tránh việc xa lấy vào những mục tiêu gây tổn thất nguồn lực doanh nghiệp.

Thước đo giữa kỳ vọng và hành động thực tế

EZ-BPM sẽ giúp những người đứng đầu doanh nghiệp có sự so sánh tổng quát giữa hiện thực và những gì được dự đoán từ trước. 

Quy trình lập ngân sách chưa bao giờ đơn giản như vậy!

EZ-BPM cung cấp mọi tính năng biến việc lập kế hoạch ngân sách cho doanh nghiệp được diễn ra hiệu quả. Trao quyền cho mọi phòng ban có thể tự tạo ngân sách của riêng mình

Quy trình trực quan

Các giai đoạn được hiển thị trực tiếp, giúp theo dõi và trách bỏ sót mọi bước trong kế hoạch

Hỗ trợ kết nối

Mọi nhiệm sẽ tự động chuyển giao và kết nối cho mọi cá nhân, cho phép họ vừa theo dõi công việc của mình và các bên.

Dữ liệu tự động

Phòng kế toán-tài chính sẽ tự động tiếp nhận và lưu dữ liệu từ mọi phòng ban không mất công nhập và lưu lại giấy tờ

Kiểm soát toàn bộ

Giảm thiểu thời gian tìm kiếm vô số các phê duyệt qua mail, giấy tờ. Mọi phê duyệt hiển thị cùng lúc trên một giao diện.

Tìm kiếm thông minh

Chức năng tìm kiếm giúp lọc những quy trình có cùng loại dữ liệu. Từ đó thực hiện các nhiệm vụ trong quy trình đó cùng lúc

Phân bổ trách nhiệm

Nhiệm vụ, và vai trò của các đối tượng tham gia sẽ được thiết lập sẵn và hiển thị rõ ràng

Hành Động Ngay Hôm Nay

Kết Nối Với Chuyên Gia EzBPM để nhận hướng dẫn demo online. Hoặc dùng thử miễn phí phần mềm của chúng tối để thấy được hiệu quả to lớn mà EzBPM mang lại