Đáp ứng nhanh chóng yêu cầu hỗ trợ vận hành

Mọi quy trình vận hành của tổ chức đều cần có sự hỗ trợ của đội ngũ hành chính-nhân sự như yêu cầu đặt xe, đặt phòng, mua văn phòng phẩm.

Đáp ứng yêu cầu một cách chính xác

     Bộ phận hành chính-nhân sự sẽ tự động tiếp nhận yêu cầu của mọi phòng ban, chi tiết yêu cầu được hiển thị trực tiếp trên màn hình, tránh xảy ra sai sót

 

Kiểm soát chi phí vận hành phụ

Các yêu cầu vận hành được hiển thị và lưu trữ tự động giúp việc giám sát chi tiêu của công ty trở nên hiệu quả hơn. Thông tin được đồng bộ trực tiếp đến phòng kế toán-tài chinh giúp thực hiện quy trình thanh toán chính xác.

Hủy bỏ các công việc thủ công

Với những doanh nghiệp lớn, một ngày, bộ phận hành chính nhân sự phải tiếp nhận rất nhiều yêu cầu từ các phòng ban. Với một quy trình hỗ trợ hiệu quả, các yêu cầu được tổng hợp trên một nền tảng mà không cần mất công kiểm soát giấy tờ thông thường

Mang đến sự kết thúc có ý nghĩa dành cho nhân viên

Tạo cảm giác tích cực và thoải mái cho nhân viên khi tạm biệt công việc

Tiếp nhận và gửi yêu cầu mọi lúc, mọi nơi

Mọi phần ban cũng như bộ phận nhân sự có thể phối hợp với nhau thực hiện yêu cầu trong mọi thời điểm

Tổng hợp toàn bộ yêu cầu hỗ trợ

Process Controller giúp phân loại yêu cầu và kiểm soát toàn bộ những yêu cầu có cùng đặc điểm 

Chuyển Giao Công Việc Chính Xác

Loại bỏ thủ tục nhận và trả lời mail, in giấy tờ thủ công, các bước được chuyển giao tự động từ đầu đến cuối

Thiết lập yêu cầu dễ dàng

Việc đặt phòng, đặt xe được diễn ra nhanh chóng chỉ với thao tác điền nội dung yêu cầu vào trong quy trình

Tuân thủ thời gian

Thiết lập email nhắc nhở tự động đối với những yêu cầu sắp hết hạn

Phối hợp nhịp nhàng

Tính năng bình luận giúp phòng nhân sự kết nối với các phòng ban dễ dàng trong khi thực hiện yêu cầu

Hành Động Ngay Hôm Nay

Kết Nối Với Chuyên Gia EzBPM để nhận hướng dẫn demo online. Hoặc dùng thử miễn phí phần mềm của chúng tối để thấy được hiệu quả to lớn mà EzBPM mang lại