Bài toán giải quyết mọi vấn đề quản lý hành chính

Các công việc hành chính được diễn ra hiệu quả nhất với phần mềm EZ-BPM

Tạo ra một nền móng vững chắc cho tổ chức

Bộ phần hành chính là xương sống của mọt tổ chức. Nếu các quy trình diễn ra không hiệu quả, tổ chức đó sẽ không thể vận hành một cách chuyên nghiệp và trơn tru.  Nền tảng EZ-BPM luôn đảm bảo đội ngũ hành chính thực hiện công việc của mình tốt nhất

Đi sâu vào mọi công tác hành chính

ü   Các khoản chi tiêu được tự động chuyển đến bộ phận tài chính của công ty, bỏ qua văn bản giấy tờ và gửi mail duyệt

ü Kết nối trực tuyến với quy trình quản lý tài sản, giảm thiểu sai sót trong việc thống kê cơ sở vật chất của tổ chức

 

 

Loại bỏ mọi thủ tục dư thừa

ü   Giảm thiểu các công việc liên quan đến giấy tờ, thông tin được lưu trữ và đồng bộ trong hệ thống quy trình 

ü Quy trình được thực hiện liền mạch ngay từ khi có một yêu cầu mơi

 

Giải quyết yêu cầu hỗ trợ kịp thời11111111

Mọi yêu cầu hành chính trong quá trình vận hành như yêu cầu đặt xe, vé máy bay, khách sạn, văn phòng phẩm,.. đều được kiểm soát, tránh bỏ sót, sai lệch thông tin.

Phối hợp linh hoạt giữa các phòng ban

Mọi phòng ban đều cần sự hỗ trợ của đội ngũ hành chính. Chỉ với một quy trình, các cá nhân sẽ tự động kết nối với đội ngũ xương sống của công ty. 

Quản lý tài sản doanh nghiệp11111

Mọi tài sản được quản lý dễ dàng với việc tạo và theo dõi các quy trình mua và thanh lý tài sản cho doanh nghiệp. Số lượng tài sản luôn được thống kê và tính toán tự động, tránh việc xảy ra sai sót

Hành Động Ngay Hôm Nay

Kết Nối Với Chuyên Gia EzBPM để nhận hướng dẫn demo online. Hoặc dùng thử miễn phí phần mềm của chúng tối để thấy được hiệu quả to lớn mà EzBPM mang lại