Định hình hiệu suất hoạt động

Tạo ra kì vọng cho nhân viên trong tương lai bằng cách xây dựng quy trình đánh giá. Làm tiền đề để xác định lương, thưởng, thăng cấp cho nhân viên

Hỗ trợ kịp thời

     Việc đánh giá nhân viên một cách chính xác giúp phòng nhân sự có thể đưa ra kế hoạch đào tạo, training nhân viên phù hợp.

 

Xác định rõ lộ trình nhân viên

Quy trình đánh giá rõ ràng có thể làm cơ sở để xét duyệt việc thăng cấp, xác định chế độ của nhân viên trong tương lai

Tạo ra cái nhìn tổng quát cho toàn bộ doanh nghiệp

Qua việc đánh giá nhân viên, doanh nghiệp cũng có thể nhìn lại mình, biết được nhân viên hài lòng và chưa hài lòng ở điểm nào để từ đó cải thiện, nâng cao môi trường làm việc

Tạo sự thoải mái trong quy trình đánh giá

Nâng cao chất lượng công việc, tăng tính gắn kết và tiếp thêm động lực cho nhân viên

Feedback 360 độ

Nhân viên tổng hợp toàn bộ những đánh giá từ tất cả các phòng ban thông qua một quy trình

Xây dựng kế hoạch

Triển khai các kế hoạch tiếp theo bằng việc xây dựng các quy trình con nối tiếp

Thiết kế quy trình tự động

Xây dựng quy trình đánh giá tự đông dựa trên quy tắc và điều kiện truy cập

Lưu trữ nhận xét

Thông tin nhận xét của ứng viên sẽ được lưu lại để làm căn cứ xét duyệt sau này

Vai trò rõ ràng

Từng bên tham gia có thể biết được nghĩa vụ đối với dữ liệu cho trước. Tránh nhầm lẫn

Thiết lập chuyển hướng

Các bước đánh giá và người đánh giá có thể thay đổi phụ thuộc vào chức vụ của nhân viên

Hành Động Ngay Hôm Nay

Kết Nối Với Chuyên Gia EzBPM để nhận hướng dẫn demo online. Hoặc dùng thử miễn phí phần mềm của chúng tối để thấy được hiệu quả to lớn mà EzBPM mang lại