Những lưu ý khi số hóa hoạt động tài chính.

Để chuyển đổi công tác tài chính cần bắt đầu từ gốc rễ của bộ phận, nó cần các quy trình phải được cải thiện và xác định lại để trở nên có hiệu suất và hiệu quả về mặt chiến lược hơn. Đây chính là một sự thay đổi văn hóa. Rất nhiều doanh…

Tự Động Hóa Quy Trình Tài Chính – Kế Toán

Mọi thứ bạn cần biết về giải pháp tự động hóa quy trình tài chính – kế toán. Lý do và cách để vận hành những quy trình đó Chúng ta đều biết rằng bộ phần tài chính-kế toán là xương sống của mọi tổ chức doanh nghiệp. Cũng như vậy, trong mọi lĩnh vực,…