Chiến đấu sự trì hoãn trong chiến dịch marketing bằng việc hợp lý hóa quy trình.

Chiến đấu sự trì hoãn trong chiến dịch marketing bằng việc hợp lý hóa quy trình. Các nhà quản lý hoặc giám đốc marketing luôn biết được sự tồn tại song song của những nhân tố gây trì hoãn chu kỳ marketing của công ty. Dù cho những nhân tố đó có là sự thiều…