Cách Thao Tác Thực Hiện Phê Duyệt

Hãy cùng khám phá Video dưới đây để thấy được sự đơn giản khi sử dụng giải pháp EZ-BPM.

"Vậy chúng ta có đồng ý với quy trình này? "

Tất cả các thành viên cùng dễ dàng tham gia đóng góp quy trình

"Mọi việc đã xong chưa? "

Không bao giờ cần phải hỏi đến trạng thái, tiến độ của quy trình

"Có cập nhật thông tin gì mới không? "

Người dùng có thể theo dõi quy trình và cung cấp thêm thông tin

" Việc quan trọng này đã được hoàn thành rồi chứ  ?"

Biết được công việc nào quan trọng, công việc nào có thể tạm dừng.

"Thật khó để tuân theo các quy trình !"

EZ-BPM sẽ luôn nhắc nhở bạn hoàn thành công việc thông qua mail