Tạo doanh thu và sự hài lòng cho nhân viên

Loại bỏ mọi khó khăn trong quy trình thiết kế,tự động hóa và quản lý quy trình xử lý nghiệm thu

Là tiền đề giúp nhận được doanh thu nhanh nhất

Việc tạo và gửi biên bản nghiệm thu đúng hạn giúp doanh nghiệp nhận được doanh thu nhanh chóng. Tạo được nguồn vốn cho chiến lược tiếp theo.

Web 2

Giảm thời gian làm những công việc dư thừa

Việc gửi, xử lý và phê duyệt các biên bản nghiệm thu cần rất nhiều thời gian. Với quy trình phê duyệt hiệu quả. Các nhà quản lý và nhân viên sẽ hạn chế thời gian cho các công việc thủ công.

Cải thiện tính chính xác, nâng cao sự chuyện nghiệp của doanh nghiệp

Việc xảy ra sai sót trong các biên bản nghiệm thu làm tốn rất nhiều thời gian của hai bên. EZ-BPM sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế sai sót tối đa đê các bên không mất thời gian để quay lại tìm kiếm và sửa lỗi.

Hợp lý hóa quy trình nghiệm thu từ đầu đến cuối

Rút ngắn quy trình tạo và phê duyệt nghiệm thu một cách nhanh nhất

Kết nối trực tiếp

Kết nối trực tiếp với quy trình xử lý hợp động với khách hàng

Dữ liệu thống nhất

Chức năng lựa chọn thông tin từ các quy trình hợp đồng trước, giúp thông tin luôn được đồng bộ

Trạng thái tiến độ

Theo dõi tiến độ nghiệm thu bằng việc phân loại hiệu suất công việc, những quy trình nào đã và đang cần xử lý

Bảo mật dư liệu

Dữ liệu và dòng tiền của khách hàng luôn được bảo mật thông qua việc thiết lập vai trò của từng bên

Phối hợp linh hoạt

Giảm thiểu xích mích giữa phòng kế toán với các phòng khác. Các bên đều nắm được thông tin qua tính năng bình luận

Đảm bảo hiệu suất

Mọi tình trạng của quy trình nghiệm thu sẽ được thông báo với các bên qua email tự động thiết lập

Hành Động Ngay Hôm Nay

Kết Nối Với Chuyên Gia EzBPM để nhận hướng dẫn demo online. Hoặc dùng thử miễn phí phần mềm của chúng tối để thấy được hiệu quả to lớn mà EzBPM mang lại