Quy trình lên kế hoạch cải thiện năng suất nhân viên
mai quynh November 5, 2020 Quản Trị Nhân sự

Quản lý quy trình phát triển hiệu suất nhân viên đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn là giải quyết những công việc phức tạp. Trên thực tế, các bước trong quy trình lên kế hoạch cải thiện hiệu suất rất đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện, khó khăn lại nằm ở tâm trạng của những người liên quan.

Tại sao? Vì trong mỗi hoạt động khác nhau, lãnh đạo phải rất chân thành trong suốt thời gian diễn ra hội nghị với từng chỉ thị của họ và đề ra những điểm cần được cải thiện, những điểm mà nhân viên của họ thực hiện chưa được tốt.

Và tất nhiên, những ý kiến đó sẽ không phải lúc nào cũng được đón nhận nhiệt tình từ phía nhân viên, vì, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai công việc của họ.

Hãy cùng nhìn xem các bước trong quy trình lập kế hoạch cải thiện hiệu suất, tạo kế hoạch chung với tất cả lãnh đạo trong doanh nghiệp.

Các giai đoạn của quy trình lên kế hoạch cải thiện hiệu suất nhân viên

1. Xác định các chỉ số hiệu suất nhân viên

Có rất nhiều cách để thực hiện được điều đó. Tại bộ phận Kinh doanh và Marketing, được đo bằng chỉ số, kết quả kinh doanh, tăng trưởng thị trường, và rất nhiều số liệu có thể sử dụng.

Trong khi đó, tại lĩnh vực khác trong công ty, như vận hành, tài chính, nhân sự, …. Các chỉ số liên quan đến hoạt động nên được sử dụng.

 Trong một vài tổ chức, việc đánh giá 360 được sử dụng, tại đây, đồng nghiệp, quản lý, cấp dưới, và thậm chí nhà cung cấp và đối tác kinh doanh có thể đưa ra ý kiến về nhân viên đó.

Bất kể tiêu chí được chọn là gì, kết quả hoạt động của nhân viên phải được đo lường một cách khách quan và có tổ chức.

2. Thiết lập những cuộc nói chuyện mang tính cá nhân với nhân viên

Bước thứ hai trong quy trình cải thiện hiệu suất nhân viên là tổ chức một cuộc nói chuyện với từng nhân viên, để cho họ thấy được số liệu của cuộc đánh giá.

Từ đó cho họ thấy được trạng thái công việc của mình, nếu họ làm tốt hãy chúc mừng họ, đưa ra nhiều lợi khuyên để phát triển bản thân hơn. Nếu chỉ số thấp hơn so với kỳ vọng, kế hoạch cải thiện hiệu suất nhân viên cần được đưa ra.

3. Liên kết các bước trong quy trình với nhân viên

Không có một kế hoạch cải thiện hiệu suất nào hoạt động mà không có sự có mặt của nhân viên và có những cuộc hội thoại với nhân viên. Việc cùng nhân viên xác định điểm yếu và những gì cần cải thiết với nhân viên là vô cùng cần thiết. Không những vậy, việc này sẽ giúp họ đòng góp được những phương pháp có thể củng cố được sức mạnh của họ.

Nhận định rằng, nếu nhân viên có một mối quan hệ cá nhân tổ với đồng nghiệp, họ có thể có được ý tưởng tốt khi tiến hành nhiệm vụ, hay thậm chí trở nên có trách nhiệm đối với những sinh nhật của tổ chức.

4. Hoạch định kế hoạch cải thiện hiệu suất của nhân viên

Với mỗi yếu tố cần cải thiện hiệu suất, một biện pháp và một mục tiêu quy định phải được xác định. Không những vậy, một trang tính với mục và thời gian cần thực hiện, đi kèm với một cuộc họp đánh giá cần được đề ra.

5. Tạo ra những điều chỉnh trong từng buổi họp.

Sau mỗi kế hoạch cải thiện hiệu suất, các nhân viên và lãnh đạo của họ sẽ cần phải có cuộc họp để đánh giá quy trình, kiểm tra nếu mục tiêu đào tạo đã được đáp ứng kịp thời hay chưa và cần có sự điều chỉnh ở đâu, nếu cần thiết.

6. Cuộc họp tiếp theo

Trước khi việc đánh giá hiệu suất tiếp theo được bắt đầu, một cuộc họp cuối cùng sẽ được tổ chức cho các nhân viên và lãnh đạo để có thể tạo được liên kết và đảm bảo kế hoạch sẽ được đi theo đúng dự kiến.

7. Phân tích việc đánh giá của hiệu suất

Chu kỳ sẽ được bắt đầu lại từ đầu và nếu nhân viên có thể vượt qua được sự thiếu sót, nhân viên đó nên được chúc mừng và được khuyến khích để tiếp tục phát triển, không ngừng học hỏi, đặt ra mục tiêu cá nhân, và lập kế hoạch từ những mục tiêu đó.

Trong trường hợp nhân viên tiếp tục không đạt được nhiệm vụ, bạn nên thực hiện một kế hoạch mới và làm lại  các bước.

Nhưng một điều hiển nhiên, nếu nhân viên vẫn liên tiếp thực hiện công việc không tốt, họ chắc chắn sẽ bị  điều động sang nhiệm vụ khác hoặc bị thay thế.

Tạo ra một quy trình về vấn đề cải thiện và theo dõi các chỉ số, ý kiến của mọi người là một trong những lợi thế khi sử dụng nền tảng EZ-BPM, nền tảng tảng tự động hóa quy trình doanh nghiệp.