Thay đổi văn hóa doanh nghiệp hoặc thất bại trong chiến lược chuyển đổi công nghệ số
mai quynh October 29, 2020 Chuyển đổi số

Việc chuyển đổi công nghệ số nghĩa là thay đổi cách thức hoạt động của doanh nghiệp, và thay đổi cách mà các nhân sự làm việc trong môi trường công ty.

Các tổ chức đều phải đổi mặt với thử thách lớn nhất trong lĩnh vực này chính là tạo ra một môi trường ổn định và có khả năng dự đoán trước được những thay đổi trong việc chuyển đổi công nghệ số. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực như tài chính hay chăm sóc sức khỏe, khi nhu cầu của việc tuân thủ và bảo mật trở thành lĩnh vực ưu tiên hàng đầu tạo ra sự cản trở cho việc thay đổi linh hoạt.

Nếu một tổ chức cần sự thay đổi văn hóa( và bài viết này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện được nó), giúp doanh nghiệp có thể tiến tới con đường trở nên linh hoạt và đổi mới:

Ngôn ngữ

Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của ngôn ngữ trong cách hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Thay đổi cách thức nói về công việc, và công việc sẽ dần thay đổi cách thức hoạt động trong thực tế. Lưu ý đến những thuật ngữ được sử dụng trong doanh nghiệp không phản ánh nguyện vọng hay theo đúng mục tiêu của bạn?

Khả năng lãnh đạo

Hãy nghĩ về cách một nhà lãnh đạo có thể tái cấu trúc đội ngũ của mình như thế nào, và thậm chí về suy nghĩa của cả hội đồng quản trị về kết quả mà tổ chức muốn đạt được. Khi thay đổi được cấu trúc và phong cách lãnh đạo là một hình thức quan trọng để tái tập trung lại doanh nghiệp về mục tiêu chính.

Sự cộng tác

 Khi nói đến việc trở thành chuyển đổi số trong doanh nghiệp,  các tác nhân thay đổi cá nhân là không thể thiếu, tuy nhiên, để quy trình đó diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, sự gắn kết giữa cá nhân với tập thể là một điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, bên cạnh việc thúc đẩy của từng cá nhân trong tổ chức, doanh nghiệp cũng cần phải nghĩ đến cách mà các cá nhân đó hợp tác với nhau, đề cao tinh thần cộng tác và làm việc nhóm.

Quy trình

Mỗi tổ chức được xây dựng từ các quy trình vận hành, vì vậy sự cải thiện quy trình trở thành nền tảng không thể thiếu trên con đường chuyển đổi công nghệ số. Cách tốt nhất để tạo ra quy trình vận hành tối ưu chính là tự động hóa và mô hình hóa chúng. Nếu doanh nghiệp làm được điều đó, học sẽ nhanh chóng nhân ra được cơ hội nhờ vào việc tự động hóa đó, khi các quy trình trở nên có kiểm soát, việc thay đổi sẽ ngày càng linh hoạt và dễ dàng hơn.

Đối với nhiều tổ chức, trở ngại lớn nhất trong việc chuyển đổi số chính là sự khiên cưỡng trong thay đổi văn hóa, và trong khi trách nhiệm triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số chỉ được đảm nhận bởi một vài cá nhân. Nó yêu cầu  sự hỗ trợ của nhiều hướng khác nhau trong tổ chức. Vì vậy chiến lược của tổ chức là phải làm cách nào để vượt qua được sự khiên cưỡng đó.

Các doanh nghiệp có thể làm được điều đó nhờ những nỗ lực trong việc thay đổi từ các nhóm nhỏ nơi mà việc triển khai được diễn ra nhanh chóng hơn. Bằng việc số hóa và tự động hóa những hoạt động đơn giản trong doanh nghiệp, các cá nhân liên quan đến những hoạt động đó sẽ là người trực tiếp cảm nhận sự thay đổi trong quy trình, họ sẽ là người trực tiếp nắm được những lợi ích mà nhưng nền tảng đó mang lại. Từ đó, một luồng gió mới sẽ được chấp nhận để lan truyền vào trong doanh nghiệp. Cách tiếp cận này, thay đổi trực tiếp từ các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp mà không gây ra bất kỳ tổn thất hay gián đoạn nào.

Nền tảng EZ-BPM sẽ giúp gì trong việc thay đổi văn hóa làm việc của doanh nghiệp?

Chỉ trong vòng tối đa 5 phút, các thành viên của toàn bộ doanh nghiệp có thể dễ dàng lĩnh hội được cách thức triển khai quy trình. Hơn nữa, EZ-BPM hướng tới trọng tâm là người dùng phổ thông, nên ngay cả những người dùng không có kiến thức về code cũng có thể dễ dàng triển khai được công việc trên nền tảng. Không còn vấn đề khiên cưỡng giữa các cá nhân

Ngoài ra, EZ-BPM cũng giúp cho việc điều phối công việc giữa các thành viên trong quy trình trở nên linh hoạt hơn, công việc sẽ được phân chia rõ ràng cũng như thứ tự thực hiện các bước được hiển thị trực tiếp trên màn hình. Mọi cá nhân sẽ biết được nhiệm vụ mà mình cần làm cũng như nắm được thời gian đề hoàn thành nhiệm vụ.

Nhờ vào những tính năng của EZ-BPM, các chuyên gia của chúng tôi sẽ đồng hành cùng khách hàng trên con đường thay đổi văn hóa vận hành để từ đó, họ có thể dễ dàng đối mặt với những thử thách do quá trình chuyển đổi công nghệ tạo ra.

risk management copy 3